Świadczenia

Świadczenia

Nasi podopieczni poza opieką specjalistyczną, ukierunkowaną na problemy zdrowotne, potrzebują również wsparcia, zrozumienia i bliskości. Zadaniem całego personelu jest pełna akceptacja chorego.

Celem pobytu podopiecznego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym jest:

 • Poprawa stanu zdrowia,
 • Zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia,
 • Aktywizacja i usprawnienie ruchowe,
 • Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki,
 • Uzyskanie maksymalnej samodzielności i niezależności,
 • Umacnianie zdrowia,
 • Przygotowanie chorego i jego rodziny-opiekunów, bliskich do samoopieki i samo-pielęgnacji w warunkach domowych.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy  świadczy usługi w zakresie:

 • Pielęgnacji, 
 • Rehabilitacji,
 • Terapii zajęciowej,
 • Terapii psychologicznej,
 • Terapii neurologopedycznej.

Kontakt

ul. Smukalska 251,
85-485 Bydgoszcz 
telefon tel. 52 340 23 01

Sekretariat:

zol.bydgoszcz@op.pl

zegr

 

pon., śr., czw., pt. 8-13
wt. 8-16
 

 

 Znajdź nas na Facebook'u!

NIP: 9671337547
REGON: 340853073

Zgoda jest wymagana