Dokumenty i wnioski

Dokumenty i wnioski
Poniżej zamieszczony jest komplet dokumentów z wnioskiem o umieszczenie osoby w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Bydgoszczy. Prosimy o zachowanie pierwotnej wersji druków i nie modyfikowanie ich. Druki mogą być wypełnione odręcznie lub pismem maszynowym. 

W celu ubiegania się o przyjęcie do Zakładu na oddział opieki całodobowej należy dostarczyć
następujące dokumenty (wzory dokumentów do pobrania na dole strony):

1) wniosek o wydanie skierowania do zakładu,

2) skierowanie do ZOL, 

3) wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie,

4) skalę Barthel, 

5) kserokopia aktualnego dokumentu stwierdzającego wysokość dochodów.

Do kompletu dokumentów dołączyć należy  kserokopię :

1) aktualnej decyzji emerytalno-rentowej  bądź dokument poświadczający otrzymywanie dochodu z innego źródła,

2) legitymację emeryta - rencisty.

WAŻNE - DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W ORYGINALE (w przypadku decyzji emerytalnej może być kserokopia)

Wypełnione i skompletowane dokumenty można przysłać pocztą lub złożyć osobiście w administracji Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego ul. Smukalska 251 w Bydgoszczy. Składając dokumenty prosimy o podanie adresu mailowego do kontaktu. 

W przypadku pacjenta, który nie jest w stanie wyrazić świadomej zgody na umieszczenie w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, konieczne jest uzyskanie postanowienia Sądu Opiekuńczego o umieszczeniu bez zgody pacjenta. W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej, należy dołączyć:
 • postanowienie Sądu o ubezwłasnowolnieniu,
 • postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekun prawnego.
Pacjenci, u których lekarz zdiagnozuje chorobę Alzheimera dodatkowo składają zaświadczenie o braku przeciwwskazań do pobytu w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym o profilu ogólnym wystawione i podpisane przez lekarza psychiatrę.

Dokumenty do pobrania: 

1. Wniosek o wydanie skierowania do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (kliknij tu aby pobrać)

2. Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu opiekuńczego wg skali Barthel (kliknij tutaj aby pobrać)

3. Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie (kliknij tutaj aby pobrać)

4. Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (kliknij tutaj aby pobrać)

5. Zobowiązanie Członka Rodziny (kliknij tutaj aby pobrać)  

6. Prośba o umieszczenie w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym (kliknij tutaj aby pobrać)

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych: 

Klauzula RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych (Wnioski o przyjęcie do placówki) (kliknij tutaj aby pobrać)

 

  Kontakt

  ul. Smukalska 251,
  85-485 Bydgoszcz 
  telefon tel. 52 340 23 01

  Sekretariat:

  zol.bydgoszcz@op.pl

  zegr

   

  pon., śr., czw., pt. 8-13
  wt. 8-16
   

   

   Znajdź nas na Facebook'u!

  NIP: 9671337547
  REGON: 340853073

  Zgoda jest wymagana