O nas

Lokalizacja

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy usytuowany jest w dzielnicy Smukała, w pobliżu zakola rzeki Brda. Okolice wokół zakładu to tereny zalesione. Lokalizacja taka zapewnia pacjentom czyste powietrze oraz bliski kontakt z naturą. Architektura budynku i jego najbliższego otoczenia umożliwia pacjentom wychodzenie na spacery i korzystanie ze sprzyjającego mikroklimatu.

Misja i cele

Misją Zakładu jest niesienie pomocy człowiekowi choremu w odzyskaniu największego zakresu sprawności, zapewnienie kontynuacji leczenia, pomieszczeń i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia. Pacjentami Zakładu są osoby chore i niepełnosprawne, wymagające stałej, długoterminowej opieki i pielęgnacji, z dużymi deficytami samoobsługi i samoopieki.

Celem świadczonych przez nas usług jest:

poprawienie i umacnianie stanu zdrowia i sprawności pacjenta,
zapobieganie powikłaniom wynikającym z choroby przewlekłej i długotrwałego unieruchomienia,
-aktywizacja i usprawnienie ruchowe,
-zapewnienie bezpieczeostwa i opieki,
-uzyskanie maksymalnej samodzielności i niezależności,
-przygotowanie chorego i jego rodziny do opieki w warunkach domowych.
Warunki socjalno-bytowe

Zakład zapewnia bardzo dobre warunki socjalno-bytowe, posiadamy pokoje 2, 3, 4 osobowe.

Gwarantujemy wysoki standard warunków higieniczno-sanitarnych. Wszystkie pomieszczenia dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek pozbawiony jest barier architektonicznych.

Wyposażony jest w windę, podjazdy dla osób niepełnosprawnych, poręcze przyścienne po obu stronach korytarza, uchwyty pomocnicze w łazienkach i sanitariatach.

Zakład posiada własną kuchnię. Posiłki dla pacjentów przygotowywane są na miejscu zgodnie z zaleceniami dietetycznymi:

posiłki podstawowe— trzy razy dziennie,
posiłki dodatkowe— odpowiednio do stanu zdrowia pacjenta.
Do dyspozycji pacjentów przeznaczony jest pokój odwiedzin, który dzięki odpowiedniej aranżacji umożliwia im spędzanie wspólnych chwil z bliskimi w atmosferze zbliżonej do domowego klimatu.

 

Rozbudowa Zakładu 2012/2013

Istotną inwestycją dla Zakładu jest realizacja projektu „Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodna z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach programu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2013 oraz środków Urzędu Miasta Bydgoszczy

Całkowita wartość projektu - 2 350 000,01

Suma dotacji z EFRR - 1 499 770,00

Zakres inwestycji objął:

dobudowę trzykondygnacyjnego budynku (piwnica i 2 kondygnacje naziemne) o pow. 323 m kw. z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, oświetleniem terenu i ogrodzeniem panelowym
wykonanie nawierzchni placu z kostki brukowej
dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych -  montaż windy
dostosowanie standardów sanitarnych i bezpieczeństwa przeciwpożarowego do obowiązujących wymogów prawnych,
wyposażenie obiektu w zintegrowany system higieny osobistej, który obejmuje wannę do hydroterapii oraz specjalistyczny podnośnik kąpielowy z wagą elektroniczną dla osób leżących.
W wyniku realizacji inwestycji nastąpiła poprawa stanu technicznego Zakładu, a także rozszerzenie zakresu oddziaływań rehabilitacyjnych i terapeutycznych, poprzez wprowadzenie zabiegów hydromasażu. Dzięki wysokospecjalistycznemu wyposażeniu możliwe jest przeprowadzenie około 730 zabiegów hydromasażu rocznie, z których korzysta  ok. 100 pacjentów.

Realizacja przedsięwzięcia umożliwiła:

-poprawę jakości usług medycznych w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej na terenie Bydgoszczy
-zwiększenie poziomu bezpieczeństwa podopiecznych i personelu
-zwiększenie liczby świadczonych usług
-zapewnienie personelowi lepszych warunków pracy.

  Kontakt

  ul. Smukalska 251,
  85-485 Bydgoszcz 
  telefon tel. 52 340 23 01

  Sekretariat:

  zol.bydgoszcz@op.pl

  zegr

   

  pon., śr., czw., pt. 8-13
  wt. 8-16
   

   

   Znajdź nas na Facebook'u!

  NIP: 9671337547
  REGON: 340853073

  Zgoda jest wymagana