Informacje o nas

O nas
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy powstał 1 stycznia 2005 r. na bazie Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia”. Początkowo działał w formie zakładu budżetowego, a w 2011 roku uchwałą Rady Miasta został przekształcony w jednostkę budżetową Urzędu Miasta Bydgoszczy. 30 maja 2023 r. zakład przyjął nazwę Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. 

Lokalizacja

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy usytuowany jest w dzielnicy Smukała, w pobliżu zakola rzeki Brda. Okolice wokół zakładu to tereny zalesione. Lokalizacja taka zapewnia pacjentom czyste powietrze oraz bliski kontakt z naturą. Architektura budynku i jego najbliższego otoczenia umożliwia pacjentom wychodzenie na spacery i korzystanie ze sprzyjającego mikroklimatu.

Misja i cele

Misją Zakładu jest niesienie pomocy człowiekowi choremu w odzyskaniu największego zakresu sprawności, zapewnienie kontynuacji leczenia, pomieszczeń i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia. Pacjentami Zakładu są osoby chore i niepełnosprawne, wymagające stałej, długoterminowej opieki i pielęgnacji, z dużymi deficytami samoobsługi i samoopieki.

Celem świadczonych przez nas usług jest:

 • poprawienie i umacnianie stanu zdrowia i sprawności pacjenta,
 • zapobieganie powikłaniom wynikającym z choroby przewlekłej i długotrwałego unieruchomienia,
 • aktywizacja i usprawnienie ruchowe,
 • zapewnienie bezpieczeostwa i opieki,
 • uzyskanie maksymalnej samodzielności i niezależności,
 • przygotowanie chorego i jego rodziny do opieki w warunkach domowych.

Warunki socjalno-bytowe

Zakład zapewnia bardzo dobre warunki socjalno-bytowe, posiadamy pokoje 2, 3, 4 osobowe.

Gwarantujemy wysoki standard warunków higieniczno-sanitarnych. Wszystkie pomieszczenia dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek pozbawiony jest barier architektonicznych.

Wyposażony jest w windę, podjazdy dla osób niepełnosprawnych, poręcze przyścienne po obu stronach korytarza, uchwyty pomocnicze w łazienkach i sanitariatach.

Zakład posiada własną kuchnię. Posiłki dla pacjentów przygotowywane są na miejscu zgodnie z zaleceniami dietetycznymi:

 • posiłki podstawowe— trzy razy dziennie,
 • posiłki dodatkowe—drugie śniadanie i podwieczorek (deser)- odpowiednio do stanu zdrowia pacjenta

Do dyspozycji pacjentów przeznaczony jest pokój odwiedzin, który dzięki odpowiedniej aranżacji umożliwia im spędzanie wspólnych chwil z bliskimi w atmosferze zbliżonej do domowego klimatu.

  Kontakt

  ul. Smukalska 251,
  85-485 Bydgoszcz 
  telefon tel. 52 340 23 01

  Sekretariat:

  zol.bydgoszcz@op.pl

  zegr

   

  pon., śr., czw., pt. 8-13
  wt. 8-16
   

   

   Znajdź nas na Facebook'u!

  NIP: 9671337547
  REGON: 340853073

  Zgoda jest wymagana