Pomoc Choremu

Gdzie szukać pomocy dla chorego członka rodziny? 

Pomoc w placówkach opiekuńczych

Pomoc w opiece nad chorymi i starszymi w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione lub wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Świadczenia obejmują specjalistyczne usługi opiekuńcze dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności i są świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. 

Informator NFZ dotyczący świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych

Pomoc choremu- zgoda pacjenta

Osobie  bezwzględnie wymagającej pomocy w codziennym życiu, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej odpowiedniego typ, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania. Osoby wymagające wzmożonej opieki medycznej, mogą zostać skierowane do zakładu opiekuńczo-leczniczego lub placówki pielęgnacyjno-opiekuńczej.

W celu umieszczenia danej osoby w domu pomocy społecznej lub zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym konieczna jest dobrowolna zgoda chorego lub jego przedstawiciela ustawowego.

W przypadku gdy osoba bezwzględnie wymagająca pomocy lub jej przedstawiciel ustawowy nie wyrażają zgody na umieszczenie w odpowiednim ośrodku osoby najbliższe są obowiązane do zawiadomienia o tym właściwy sąd, a jeżeli osoba taka nie ma przedstawiciela ustawowego lub opiekuna - prokuratora (tak samo dzieje się w przypadku, gdy już po umieszczeniu w odpowiedniej placówce, osoba taka lub jej opiekun wycofają swoją zgodę).
 
Ubezwłasnowolnienie chorego
 
Opieka długoterminowa w domu 
 
Inną formą opieki nad pacjentami przewlekle chorymi jest pielęgniarska opieka długoterminowa. Jest to opieka nad osobami obłożnie i przewlekle chorymi. Opieka ta odbywa się w domu pacjenta. Pacjenci nią objęci nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego lub nie chcą lub nie mogą przebywać w zakładach opieki długoterminowej. Ta forma pomocy dotyczy pacjentów wymagających ze względu na problemy zdrowotne, systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej. Taka opieka udzielana w warunkach domowych jest realizowana we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. 
 
Pomoc doraźna 
 
Każdej osobie pracującej i podlegającej obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu przysługuje bowiem zasiłek opiekuńczy w momencie zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny. Za członków rodziny, uważa się małżonka, rodziców, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku ponad 14 lat, jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki.
 
Pomoc dodatkowa 
 
Pracownicy placówek służby zdrowia udzielą także praktycznej pomocy w opiece nad chorym – np. pielęgniarka środowiskowa z przychodni wykona m.in. pomiar ciśnienia tętniczego, zastrzyki dożylne i domięśniowe, pobranie krwi do badań laboratoryjnych, podłączenie kroplówki, zmianę opatrunków, a opiekunka medyczna np. umyje go i nakarmi. Z kolei wolontariusze z organizacji pozarządowej (baza adresowa: www.ngo.pl) zrobią np. zakupy, posprzątają mieszkanie, dotrzymają towarzystwa choremu w czasie nieobecności opiekunów. Po specjalistyczną pomoc w opiece nad chorym leżącym można zgłosić się do hospicjum domowego (baza adresowa: www.hospicja.pl) – nawet jeśli osoba ta nie jest umierająca. Hospicyjna pielęgniarka odwiedza chorego dwa, trzy razy w tygodniu, a lekarz – raz w tygodniu lub na wezwanie.
 
Żródło: Jak uzyskać opiekę nad osobą starszą?  13.03.2008, Autor: Paulina Ksiąszczyk
 

 

  Kontakt

  ul. Smukalska 251,
  85-485 Bydgoszcz 
  telefon tel. 52 340 23 01

  Sekretariat:

  zol.bydgoszcz@op.pl

  zegr

   

  pon., śr., czw., pt. 8-13
  wt. 8-16
   

   

   Znajdź nas na Facebook'u!

  NIP: 9671337547
  REGON: 340853073

  Zgoda jest wymagana